שיקאקו


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

שיקאקו המוכר גם בתור מלבנים, הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

הם פשוטים. החוקים
יש לחלק את הלוח לחלקים רבועיים או מלבניים כך שכל חלק יכיל בדיוק מספר אחד, ומספר זה ייצג את שטחו של אותו חלק.

הקליקו ומשכו כדי לשרטט מלבן. כדי למחוק קווים השתמשו בלחצן הימני או לחצו בו זמנית את המקשים ctrl או shift

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
שיקאקו
גודל:242
3
222
2
222
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 72,820
332
2
33
232
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 8,711,509
3
423
2
42
5
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 1,712,169
5
34
32
2
42
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,225,117
2
35
22
25
22
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 147,039
3
23
33
2
522
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 2,254,584
3
3
43
44
22
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 3,000,557
3
323
4
22
42
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 1,491,006
322
3
34
233
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 2,607,133
22
2
223
3
225
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,398,799
32
24
2
34
23
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 8,615,124
22
4
423
33
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,294,797
3
32
42
34
4
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,592,483
423
2
2322
32
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 4,271,504
22
43
223
34
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,590,181
3
4344
22
3
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 1,286,147

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-shikaku.com
השבת פרסומות