שיקאקו


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

שיקאקו המוכר גם בתור מלבנים, הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

הם פשוטים. החוקים
יש לחלק את הלוח לחלקים רבועיים או מלבניים כך שכל חלק יכיל בדיוק מספר אחד, ומספר זה ייצג את שטחו של אותו חלק.

הקליקו ומשכו כדי לשרטט מלבן. כדי למחוק קווים השתמשו בלחצן הימני או לחצו בו זמנית את המקשים ctrl או shift

Video Tutorial
הסתר את החוקים
שיקאקו
גודל:23
2
433
242
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,472,286
2
352
32
24
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,591,619
3
522
4
432
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,158,577
4
235
3
3
32
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,307,348
3
223
4
22
34
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 7,782,729
4
222
23
222
4
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 7,903,246
2
424
22
22
32
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 858,730
2
9
25
223
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 860,514
4
34
24
32
3
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 4,940,899
24
52
22
2
33
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 5,814,747
3
4442
24
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,885,100
4
22
223
222
4
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,899,860
32
2
3
4333
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 1,868,090
32
23
4
432
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 7,254,091
22
2233
3
2
42
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,879,422
2
224
32
23
23
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 441,219

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation