שיקאקו


תרגמו אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

שיקאקו המוכר גם בתור מלבנים, הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

הם פשוטים. החוקים
יש לחלק את הלוח לחלקים רבועיים או מלבניים כך שכל חלק יכיל בדיוק מספר אחד, ומספר זה ייצג את שטחו של אותו חלק.

הקליקו ומשכו כדי לשרטט מלבן. כדי למחוק קווים השתמשו בלחצן הימני או לחצו בו זמנית את המקשים ctrl או shift

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

שיקאקו
גודל:3
52
23
2
242
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 4,059,060
44
4
4
4
5
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 6,385,555
22
3232
42
23
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 1,316,214
3
2232
4
22
23
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 1,088,802
322
3
23
3
232
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 7,777,153
322
34
44
3
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 657,475
54
2
433
4
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 6,393,417
32
9
2
23
22
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 8,177,287
32
422
42
24
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 8,301,825
223
2
2
223
322
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 7,280,936
4
322
3
34
4
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 2,540,234
5
22
3
542
2
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 2,322,285
232
2
223
22
5
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 4,989,522
23
2
3234
22
2
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 4,390,992
3
22
2
44
224
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 8,260,831
3
322
33
2
322
5x5 שיקאקו מזהה פאזל: 956,698

פאזלי היגיון נוספים  hide show

2024-06-14 18:40:15

he.puzzle-shikaku.com
הסר פרסומות