שיקאקו


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

שיקאקו המוכר גם בתור מלבנים, הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

הם פשוטים. החוקים
יש לחלק את הלוח לחלקים רבועיים או מלבניים כך שכל חלק יכיל בדיוק מספר אחד, ומספר זה ייצג את שטחו של אותו חלק.

הקליקו ומשכו כדי לשרטט מלבן. כדי למחוק קווים השתמשו בלחצן הימני או לחצו בו זמנית את המקשים ctrl או shift

Video Tutorial
הסתר את החוקים
שיקאקו
גודל:42
223
2
222
22
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,957,058
3
333
2
542
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 2,700,175
3422
22
23
5
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 58,817
34
2
24
24
22
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 309,268
2
342
453
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 2,861,203
3
34
4
22
223
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 8,383,973
4
222
223
23
3
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 567,080
5
43
3
4
33
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 7,116,263
33
24
342
2
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,471,446
2
323
4
42
23
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 5,296,105
222
323
43
4
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 3,258,674
223
2
2243
5
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 841,951
223
42
4
24
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 3,787,955
23
5
322
3
32
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 4,118,819
32
2
32
34
42
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,070,889
22
222
3
424
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,135,297

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation