שיקאקו


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

שיקאקו המוכר גם בתור מלבנים, הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

הם פשוטים. החוקים
יש לחלק את הלוח לחלקים רבועיים או מלבניים כך שכל חלק יכיל בדיוק מספר אחד, ומספר זה ייצג את שטחו של אותו חלק.

הקליקו ומשכו כדי לשרטט מלבן. כדי למחוק קווים השתמשו בלחצן הימני או לחצו בו זמנית את המקשים ctrl או shift

Video Tutorial
הסתר את החוקים
שיקאקו
גודל:32
2
43
23
24
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,513,441
4
242
3
2
224
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 8,820,943
222
42
32
2
33
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 7,799,382
244
344
4
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 5,847,333
45
22
22
4
22
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 5,545,161
5
242
4
422
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 5,481,177
4
22
3
2223
5
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 2,135,462
2
242
4
3222
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 844,629
23
4
342
22
3
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 106,426
222
2
222
22
34
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 6,393,782
44
2
242
2
5
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 2,810,968
22
3
522
3
222
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,813,923
42
44
3
3
23
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,876,662
222
2
3234
3
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 42,691
2
224
33
22
23
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 9,776,877
3
3
344
222
2
5x5 שיקאקו מספר התשבץ: 467,319

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation